Category Archives: Greece

Athens Marathon 2019

Athens Marathon 2019

Pre-Race Note: ATHENS Marathon 2019 ตั้งแต่มาถึง Athens ยังไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลย ทั้งๆ ที่เลือกโรงแรมอยู่ใจกลางเมือง มองเห็น Acropolis อยู่ข้างหน้า วันแรกก็ไปงาน expo รับบิบ ถ่ายรูปถ่ายวีดีโอเล็กน้อย หาอะไรง่ายๆ ทาน และพักผ่อน แพลนของวันที่สองที่คิดไว้ตอนแรกคือจะเดินเที่ยวตามโบราณสถานในเมือง ซึ่งรวมถึง Acropolis, วิหาร Parthenon, Temple of Olympian Zeus, Panathenaic Stadium และอีกอื่นๆ มากมายที่นักท่องเที่ยวทั่วไปเค้าไปกัน… นั่งหาข้อมูลอ่านไปเรื่อยๆ ก็บังเอิญอ่านไปเจอ “Marathon Run Museum” … แต่มันอยู่ที่เมืองชื่อ Marathon ซึ่งไกลออกไปมาก ดูวันเวลาเปิดปิด คิดว่าถ้าจะไป ก็ต้องไปวันนี้แหละ เพราะมันปิดวันอาทิตย์ (ซึ่งตรงกับวันวิ่งมาราธอน) แล้ววันจันทร์ก็ยังปิดอีก (วันจันทร์เราก็บินออกจาก Athens แล้ว) เปิด Google Maps ดู […]