ต้องวิ่งเร็วแค่ไหน ถึงจะ qualify งาน World Marathon Majors

wmm-time-qualifications

ถ้าอยากจะเข้าไปวิ่งในสนาม World Marathon Majors ด้วยการใช้ Time Qualifications ต้องวิ่งเร็วซักแค่ไหนนะ มาดูกัน

TOKYO MARATHON

การสมัครด้วยการใช้เวลาสำหรับนักวิ่งต่างชาติ (semi-elite) อยู่ภายใต้ชื่อ RUN as ONE โดยใช้หลักฐาน chip time จากงานมาราธอนใดก็ได้ที่มีมาตรฐาน World Athletics

รับนักวิ่งชายและหญิง อย่างละ 25 คนเท่านั้น

ชาย

full marathon

< 2:32:00

หญิง

full marathon

< 3:19:00

BOSTON MARATHON

เนื่องจากจำนวนผู้สมัครมีมากกว่าจำนวน slot ที่สนามจะรับได้ จึงไม่ได้การันตีเสมอไปว่าจะได้เข้าไปวิ่ง การมีสถิติตามเวลาที่กำหนด คือมีสิทธิ์ยื่นใบสมัครได้เท่านั้น การรับสมัครจะเป็นแบบ rolling application โดยให้ผู้ที่มีเวลาดีกว่าเกณฑ์มากกว่า 10 นาที, 5 นาที และที่เหลือ แนะนำว่าควรจะมีสถิติดีกว่าเวลาที่กำหนดไว้อย่างน้อย 5 นาที โดยเวลา chip time ที่นำมายื่นต้องเป็นสนามมาตรฐาน AIMS หรือ USATF

ชาย

full marathon

18-34 – 3:00:00
35-39 – 3:05:00
40-44 – 3:10:00
45-49 – 3:20:00
50-54 – 3:25:00
55-59 – 3:35:00
60-64 – 3:50:00
65-69 – 4:05:00
70-74 – 4:20:00
75-79 – 4:35:00
80+ – 4:50:00

หญิง

full marathon

18-34 – 3:30:00
35-39 – 3:35:00
40-44 – 3:40:00
45-49 – 3:50:00
50-54 – 3:55:00
55-59 – 4:05:00
60-64 – 4:20:00
65-69 – 4:35:00
70-74 – 4:50:00
75-79 – 5:05:00
80+ – 5:20:00

ไม่ระบุเพศ

full marathon

18-34 – 3:30:00
35-39 – 3:35:00
40-44 – 3:40:00
45-49 – 3:50:00
50-54 – 3:55:00
55-59 – 4:05:00
60-64 – 4:20:00
65-69 – 4:35:00
70-74 – 4:50:00
75-79 – 5:05:00
80+ – 5:20:00

London MARATHON

“Good For Age” เป็น Time Qualifications สำหรับ UK residents เท่านั้น

ชาย

full marathon

18-39 < 3:00:00
40-44 < 3:05:00
45-49 < 3:10:00
50-54 < 3:15:00
55-59 < 3:20:00
60-64 < 3:45:00
65-69 < 4:00:00
70-74 < 5:00:00
75-79 < 5:15:00
80-84 < 5:30:00
85+ < 6:10:00

หญิง

full marathon

18-39 < 3:45:00
40-44 < 3:50:00
45-49 < 3:53:00
50-54 < 4:00:00
55-59 < 4:05:00
60-64 < 4:30:00
65-69 < 5:00:00
70-74 < 6:00:00
75-79 < 6:20:00
80-84 < 6:40:00
85+ < 7:10:00

BERLIN MARATHON

ใช้ chip time จากงานมาตรฐาน AIMS

ชาย

full marathon

18-44 < 2:45:00
45-59 < 2:55:00
60+ < 3:25:00

หญิง

full marathon

18-44 < 3:00:00
45-59 < 3:20:00
60+ < 4:10:00

CHICAGO MARATHON

เวลาที่นำมายื่นจะต้องเป็น chip time จากสนามมาตรฐาน ที่ได้รับการรับรอง เช่น World Athletics, USATF หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับ

ชาย

full marathon

16-29 – 3:05:00
30-39 – 3:10:00
40-49 – 3:20:00
50-59 – 3:35:00
60-69 – 4:00:00
70-79 – 4:30:00
80+ – 5:25:00

หญิง

full marathon

16-29 – 3:35:00
30-39 – 3:40:00
40-49 – 3:50:00
50-59 – 4:20:00
60-69 – 5:00:00
70-79 – 5:55:00
80+ – 6:10:00

ไม่ระบุเพศ

full marathon

16-29 – 3:35:00
30-39 – 3:40:00
40-49 – 3:50:00
50-59 – 4:20:00
60-69 – 5:00:00
70-79 – 5:55:00
80+ – 6:10:00

NEW YORK CITY MARATHON

จะให้โอกาสสำหรับผู้ที่ใช้ผลวิ่งจากงานวิ่งที่จัดโดย NYRR ก่อน ถ้าเวลาถึงเกณฑ์ก็รับเลย แบบมาก่อนได้ก่อน ไม่ได้เรียงลำดับเวลาตามสถิติที่ดีกว่า

ชาย

full | half marathon

18-34 – 2:53:00 | 1:21:00
35-39 – 2:55:00 | 1:23:00
40-44 – 2:58:00 | 1:25:00
45-49 – 3:05:00 | 1:28:00
50-54 – 3:14:00 | 1:32:00
55-59 – 3:23:00 | 1:36:00
60-64 – 3:34:00 | 1:41:00
65-69 – 3:45:00 | 1:46:00
70-74 – 4:10:00 | 1:57:00
75-79 – 4:30:00 | 2:07:00
80+ – 4:55:00 | 2:15:00

หญิง

full | half marathon

18-34 – 3:13:00 | 1:32:00
35-39 – 3:15:00 | 1:34:00
40-44 – 3:26:00 | 1:37:00
45-49 – 3:38:00 | 1:42:00
50-54 – 3:51:00 | 1:49:00
55-59 – 4:10:00 | 1:54:00
60-64 – 4:27:00 | 2:02:00
65-69 – 4:50:00 | 2:12:00
70-74 – 5:30:00 | 2:27:00
75-79 – 6:00:00 | 2:40:00
80+ – 6:35:00 | 2:50:00

ไม่ระบุเพศ

full | half marathon

18-34 – 3:13:00 | 1:32:00
35-39 – 3:15:00 | 1:34:00
40-44 – 3:26:00 | 1:37:00
45-49 – 3:38:00 | 1:42:00
50-54 – 3:51:00 | 1:49:00
55-59 – 4:10:00 | 1:54:00
60-64 – 4:27:00 | 2:02:00
65-69 – 4:50:00 | 2:12:00
70-74 – 5:30:00 | 2:27:00
75-79 – 6:00:00 | 2:40:00
80+ – 6:35:00 | 2:50:00

ข้อมูลล่าสุดเดือนสิงหาคม 2023

หมายเหตุ: เนื่องจากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดอย่างเป็นทางการจากเว็บไซต์ของแต่ละงานอีกครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *